Prijímače pre ITV internetovej televízie

IPTV prijímače umožňujú príjem televíznych staníc a rôzneho ďalšieho multimediálneho obsahu cez sieť internet.