Zľavový kupón kód uplatní kód: DIGITALBASE2023

Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

DigitalBase.sk
Dolinka 27
99128 Dolinka
Slovenská Republika
Telefón
+421 910 663 778

IČO:
52291049
DIČ:
2120980818
IČ DPH:
SK2120980818

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vo vložke číslo 47816/N.

Bankové spojenie

Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Bankový účet:
4128266359/0200
IBAN kód:
SK24 0200 0000 0041 2826 6359
SWIFT:
SUBASKBX
Mobil:
+421 910 663 778
E-mail:
shop@digitalbase.sk

Prevádzka

Trade Station s.r.o., Dolinka 27, 99128 Dolinka, Slovenská Republika

Prevádzková doba

Pondelok až Piatok od 08:00 do 16:00 hod

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/772 02 16 fax č.: 037/772 00 24
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kontaktný formulár
Google reCAPTCHA
Späť na začiatok