Zľavový kupón kód uplatní kód: DIGITALBASE2023

Energetické štítky

 • Uverejnil: DigitalBase.sk
 • Zverejnené dňa: 22.03.2021 14:55:08
 • Prečítané: 63981

Obsah článku

V marci 2021 majú prísť do platnosti nové energetické štítky, ktorých konečný formát a vizualizáciu v roku 2019 schválila Európska komisia. Neustály technologický vývoj, a predovšetkým zmätočný význam znamienok "plus" si vyžiadali návrat k triedam A až G bez pridaných znamienok. Ale zmien a opatrení je viac. Ako budú nové energetické štítky vyzerať a aké zmeny nás čakajú? Čo si EÚ od nových nariadení o Ekodizajne sľubuje a čo prinesie novelizácia energetických štítkov bežnému spotrebiteľovi? Pripravili sme pre vás prehľad toho najdôležitejšieho, čo môžete očakávať.

Prečo dochádza k zmene energetických štítkov

Energetické štítky informujú o tom, do akej kategórie energetickej účinnosti sa daný spotrebič radí. Ide o komplexný systém platný v celej EÚ, ktorý pomáha spotrebiteľom lepšie sa orientovať pri nákupe elektrického spotrebiča a ľahko rozpoznať ten najúčinnejší. Zároveň výrobca motivuje k inováciám prospešným ako pre spotrebiteľov, tak aj pre životné prostredie.

Systém energetických štítkov bol zavedený v roku 1995 a veľmi sa osvedčil. Avšak v súčasnosti používané triedy A+, A++ a A+++, ktoré priniesla aktualizácia z roku 2010, sa stali postupom času neprehľadné a mätúce. Väčšina nových výrobkov sa totiž ocitla v tých najvyšších kategóriách (A+, A++ a A+++), zatiaľ čo v tých najnižších sa nevyskytoval žiadny produkt. Spotrebiteľov to môže viesť k domnienke, že pri kúpe spotrebiča v triede A+ si kupuje jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, avšak skutočnosťou je, že kategória A+ je momentálne v úspornosti až na treťom mieste. Okrem toho, neustále sa zdokonaľujúce technológie by si čoskoro žiadali pridanie dokonca štvrtého znamienka. Zmena systému štítkovania bola teda nevyhnutná.

Pre konkrétnu predstavu, finančný rozdiel medzi dvoma triedami podľa nového hodnotiaceho systému (napr. medzi triedou C a E) môže byť až 70 € v priebehu 10 rokov.

Od kedy platia nové energetické štítky a akých spotrebičov sa týkajú

S cieľom o väčšiu zrozumiteľnosť a prehľadnosť energetických štítkov a vzhľadom na neustály technologický vývoj ohlásila teda EÚ aktualizáciu energetických štítkov.

Európska komisia schválila nové energetické štítky pre 6 skupín spotrebičov (päť skupín domácich spotrebičov, ktoré čaká zmena pôvodného štítkovania a šiesta, nová skupina výrobkov označovaných štítkami).

 • umývačky riadu
 • práčky a kombinované práčky so sušičkou
 • chladničky, mrazničky a vinotéky
 • vietidlá
 • elektronické displeje (displeje televízorov, monitorov a digitálnych informačných displejov)
 • komerčné chladiace zariadenia s priamou predajnou funkciou, teda komerčné chladničky používané v predajniach a predajných automatoch

A od kedy nové energetické štítky uvidíte v predajniach a na internete? Nové energetické štítky budú platiť od 1. marca 2021. Na svetelných zdrojoch sa nové štítky objavia od 1. septembra 2021.

Pre niekoho môže byť prekvapením, že vo výpočte spotrebičov chýbajú vedľa práčok a práčok so sušičkou tiež samotné sušičky bielizne. Nielen že sušička tiež spadá do kategórie prania, ale veľakrát si ju spotrebitelia kupujú zároveň s práčkou a rozdielne označenie na energetickom štítku môže byť pre nich mätúce. Avšak v prípade ostatných skupín elektrických spotrebičov, ako sú práve aj bubnové sušičky, ďalej potom rúry, kotly a klimatizácie, sa súčasný energetický štítok meniť nebude. Zmena ho čaká až v nasledujúcich rokoch.

Nové energetické štítky prídu do platnosti 1. 3. 2021 a budú platiť pre umývačky riadu, práčky a práčky so sušičkou, chladničky, elektronické displeje a komerčné chladničky.

Ako budú nové energetické štítky vyzerať?

Spotrebiteľa celkom iste najviac zaujíma, ako budú nové energetické štítky vyzerať a akých rozdielov sa oproti pôvodným štítkov dočkáme.

Zmena stupnice

Hlavnou zmenou je opustenie tried A+, A++ a A+++ a návrat ku stupnici v rozsahu A až G. Výrobky, ktoré boli doteraz zaradené do najvyšších tried na stupnici od A+++ po D, budú na novom štítku zaradené do nižších tried na stupnici od A po G, hoci sa spotreba energie ani iné technické parametre daného výrobku nezmenia. Posun na stupnici je dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme zaraďovania výrobkov do tried energetickej účinnosti a upravených spôsobov merania a výpočtu spotreby energie, ktoré sa viac približujú reálnym podmienkam.

Väčšia informovanosť

Energetické štítky budú v závislosti od výrobku uvádzať nielen spotrebu elektriny, ale aj ďalšie energetické a neenergetické informácie, napríklad informácie o spotrebe vody na každý umývací alebo prací cyklus, o úložnej kapacite, o vydávanom hluku atď. Intuitívne grafické znaky majú poslúžiť na ešte lepšie porovnanie produktov a informovanejší výber tovaru. V prípade chladiacej techniky sa po novom dočítame informácie o objeme chladničky či mrazničky, v prípade vinoték bude objem uvádzaný nie v litroch ako doteraz, ale v počte fliaš vína s objemom 0,75 litrov.

Úprava metodiky merania

Nová metodika merania sa týka umývačiek, práčok a kombinovaných práčok so sušičkou. V prípade týchto spotrebičov sa namiesto ročnej spotreby počítanej z ročného priemeru, ktorý sa často nezlučoval s reálnym používaním, počíta spotreba na 100 pracích/umývacích/sušiacich cyklov, čo robí tento údaj prehľadnejší a pre spotrebiteľov pochopiteľnejší. Ročná spotreba udávaná v kWh zostáva v prípade chladničiek, mrazničiek a vinoték, keďže tieto spotrebiče sú v prevádzke 365 dní v roku. Napriek tomu sa údaje na starom a novom štítku môžu líšiť, pretože aj tu došlo k zmene metodiky merania, ktorá je teraz presnejšia.

Eco režim ako nový spoločný ukazovateľ

Ďalšou inováciou je zapojenie režimu Eco ako ukazovateľa, v ktorom je meraná spotreba vody, dĺžka programu, hlučnosť a ďalšie parametre pre práčky, umývačky a tiež práčky so sušičkami. Práve režim Eco bol zvolený v prípade týchto spotrebičov ako spoločný ukazovateľ, podľa ktorého môže spotrebiteľ prehľadne porovnať podstatné hodnoty jednotlivých spotrebičov.

Ešte viac informácií o výrobku prostredníctvom QR kódu

Určite vítanou novinkou je možnosť vstupu verejnosti do databázy pre registráciu výrobkov s názvom EPREL, čo spotrebiteľovi umožní ešte presnejšie a podrobnejšie porovnanie jednotlivých výrobkov. O čo ide? EPREL je online databáza EÚ, kam majú výrobcovia povinnosť zaregistrovať svoje výrobky uvedené na trh od 1. augusta 2017, vrátane podrobnej technickej dokumentácie potrebnej na monitorovanie dodržiavanie predpisov. Databáza EPREL tak umožňuje vyššiu transparentnosť a ľahší dohľad nad dodržiavaním predpisov.

A akým spôsobom sa spotrebiteľ k týmto informáciám dostane? Slúži na to QR kód, ktorý po novom nájdete na novom energetickom štítku. Po načítaní tohto QR kódu smartfónom alebo tabletom získate ďalšie nekomerčné informácie o danom produkte. Dostupné budú aj najrôznejšie aplikácie, ktoré pomôžu spotrebiteľovi pri rozhodovaní sa o kúpe (napríklad výpočet návratnosti alebo porovnávanie jednotlivých modelov).

Novým prvkom energetických štítkov bude aj QR kód, po ktorého načítaní, smartfónom alebo tabletom, sa vám zobrazia podrobnejšie (nekomerčné) informácie k danému výrobku.

Jednotlivé fázy prechodu na nové štítky

Zmena v štítkovacom systéme je pre spotrebiteľa pomerne významná, ale nemusíte sa obávať, že príde nepozorovane naraz. Celý proces prebaľovania bude mať niekoľko fáz a bude ho sprevádzať aj mediálna kampaň zameraná na občanov, ktorá sa začne začiatkom roka 2021, teda ešte pred oficiálnym zavedením nových štítkov. Táto celoúniová kampaň by mala spotrebiteľom vysvetliť všetko potrebné ohľadom zmien v štítkovaní.

Prechod zo starého na nové štítkovanie

 1. v prvej fáze, teda od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021 budú výrobcovia do balenia predmetných výrobkov prikladať oba energetické štítky – súčasný štítok a nálepku. Od 1. 3. 2021 budú tieto elektrospotrebiče od výrobcov odchádzať už len s jedným, a teda novým energetickým štítkom.
 2. druhá fáza je vyhradená na prebaľovanie v kamenných a internetových obchodoch a bude trvať 14 pracovných dní, teda od 1. 3. 2021 do 18. 3. 2021. Po túto prechodnú dobu smie byť výrobok označený iba jedným typom štítku, buď ešte starým alebo už novým.

Z vyššie uvedeného postupu prebaľovania vyplýva, že do 28. 2. 2021 môžete nájsť v prípade nových elektrospotrebičov dva energetické štítky. Avšak nejde o chybu, ale o premyslený krok, ktorý má uľahčiť celý proces prebaľovania na predajniach a internetových obchodoch.

Od 1. novembra 2020 budú výrobcovia prikladať do balenia výrobku ako súčasný energetický štítok, platný do 28. februára 2021, tak nový platný od 1. marca 2021.

Nové požiadavky na opraviteľnosť a recyklovateľnosť spotrebičov

Účinnosť využívania zdrojov, zníženie spotreby energie a obmedzenie jej plytvania má v EÚ stále väčší význam. Preto systém energetických štítkov dopĺňajú tiež nové nariadenia o Ekodizajne.

Začiatkom júla 2019 by mala Európska komisia prijať súbor 11 nariadení týkajúcich sa Ekodizajnu, ktoré zahŕňajú rovnaký počet skupín výrobkov – 6 skupín výrobkov s pozmenenými a novými štítkami (umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky, svietidlá, elektronické displeje, komerčné chladničky) a 5 skupín výrobkov, pri ktorých sa používanie štítkov neplánuje (elektromotory, vonkajšie napájacie zdroje, výkonové transformátory, servery, dátové úložiská a zváracie zariadenia).

Nové nariadenia o Ekodizajne majú viesť k podpore obehového hospodárstva a k ešte väčšje úspore energie. Dôraz je teda kladený predovšetkým na opraviteľnosť výrobkov, ich ľahkú rozoberateľnosť, dostupnosť náhradných dielov, možnosť modernizácie a samozrejme recykláciu.

Obrázkový prehľad jednotlivých kategórií pôvodných a nových energetických štítkov

Prinášame dizajnové spracovanie pôvodných a nových energetických štítkov platných od 1. marca 2021 s detailným popisom a vysvetlením jednotlivých symbolov.

Aký bude prínos nových energetických štítkov a nariadení Ekodizajnu

Nové energetické štítky budú zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie. Spotrebiteľovi poskytnú jasnejšie a lepšie porovnateľné informácie, čo mu pomôže lepšie sa rozhodnúť pri nákupe nového spotrebiča. Ďalším prínosom je, že nový spôsob štítkovania bude môcť držať krok s technologickým pokrokom, pretože poskytuje dostatočnú rezervu v zlepšovaní a zdokonaľovaní energetickej účinnosti spotrebičov.

V neposlednom rade by mal súbor predpisov o energetickom označovaní podstatne prispieť k dlhodobým cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy. Interné odhady Európskej komisie predpokladajú, že nové štítky by mali zabezpečiť celkovú ročnú úsporu energie do roku 2030 na 38 TWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektrickej energie v Maďarsku. V spojení s balíčkom 11 nariadení o Ekodizajne sa očakáva, že tieto opatrenia prinesú do roku 2030 dodatočnú celkovú ročnú úsporu energie vo výške 94 TWh, čo je viac ako ročná spotreba elektrickej energie v Belgicku a Luxembursku.

Začiatkom roka 2021 bude zahájená informačná, mediálna kampaň pre občanov EÚ, ktorá im objasní všetko potrebné ohľadom zmien v štítkovacom systéme.

Je sa potrebné v súvislosti s novými energetickými štítkami obávať zdraženia spotrebičov?

Je nutné si uvedomiť, že každá inovácia sa vo výsledku premietne v koncovej cene spotrebiča. Ide však o záležitosť, o ktorej odborníci vyhlasujú, že je v záujme celého trhu. Kúpu spotrebiča by sme preto mali brať ako investíciu do vlastnej domácnosti a pokiaľ možno radšej zaplatiť viac za spotrebič s nízkou energetickou spotrebou a dlhoročnou zárukou opraviteľnosti než za spotrebič, za ktorý síce zaplatíme tretinu ceny, avšak táto nízka cena sa automaticky prejaví v dĺžke jeho životnosti a nákladoch na prevádzku.

Späť na začiatok