Zľavový kupón kód uplatní kód: DIGITALBASE2024

Ako naprogramovať diaľkového ovládača VU+ pre ovládanie TV

 • Uverejnil: DigitalBase.sk
 • Zverejnené dňa: 05.04.2021 22:06:55
 • Prečítané: 77338

Nastavenie diaľkového ovládača funkcie televízora

5-ciferný kód nájdete v zozname výrobcov televízorov v príručke diaľkového ovládania, prípadne je na stiahnutie pod článkom. Diaľkové ovládanie je univerzálne, ktoré môžete použiť na ovládanie prijímača, ako aj na ovládanie televízora. Môžete ovládať základné funkcie vášho televízora (TV zapnuté / vypnuté, hlasitosť +/-, stlmenie zvuku, AV) a tiež všetky funkcie prijímača bez toho, aby ste museli prepínať medzi režimom TV a prijímačom, ako u mnohých iných univerzálnych diaľkových ovládaní. Tento typ univerzálneho ovládača Vášho VU+ je podstatne elegantnejší a nie je potrebné zbytočné prepínanie funkcií pre jednotlivé zariadenia.

Pripojenie ovládača cez Bluetooth k zariadeniu (párovanie)

 • nastavenie sekvencie MENU+AUDIO
 • zapnite televízor
 • vo VU+ otvorte ponuku nastavení Bluetooth (Menu > Nastavenia > Systém > Nastavenie Bluetooth) a aktivujte Bluetooth (červené tlačidlo). Ponechajte menu otvorené.
 • stlačte a držte MENU + AUDIO, kým sa nerozsvieti LED
 • na TV obrazovke uvidíte, že proces párovania sa spustí. Po úspešnom pripojení uvidíte diaľkové ovládanie na televízore ak pripojené zariadenie a ponuku môžete opustiť.

Nastavenia TV (manuálne)

 • nastavenie sekvencie TV POWER+OK potom 5 miestny výrobný kód
 • zapnite televízor
 • stlačte tlačidlá TV POWER a OK približne na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti LED.
 • vyhľadajte 5-ciferný kód v zozname výrobcov televízora a zadajte tento 5 miestny výrobný kód.
 • ak bol kód zadaný správne, LED blikne 1x
 • ak je kód zadaný nesprávne, kontrolka zhasne po dobu 0,5 sekundy a potom svieti nepretržite. Teraz môžete zadať kód výrobcu znova.
 • po úspešnom zadaní kódu výrobcu televízora sú tlačidlá VOL+, VOL- a MUTE naprogramované na použitie s televízorom.

Nastavenia TV (automatické)

 • nastavenie sekvencie TV POWER+OK, CH+ alebo CH-, OK
 • zapnite televízor
 • stlačte a držte TV POWER+OK, kým sa nerozsvieti kontrolka LED.
 • stlačte CH + alebo CH- pri každom stlačení tlačidla, signál vysielania sa odošle do televízora.
 • keď je TV vypnutý, nájde sa správny kód
 • teraz stlačte tlačidlo OK, nastavenie bolo uložené
 • po úspešnom naprogramovaní sú tlačidlá VOL+, VOL- a MUTE naprogramované na použitie s televízorom

Nastavenia AV

 • tlačidlo AV sa používa na výber vstupného TV signálu. Poznámka: Tlačidlo AV slúži len na prepínanie vstupného zdroja na televízore, nie je možné ho naprogramovať na inú funkciu pre VU+.
 • tlačidlá diaľkového ovládania televízora
 • tlačidlá len pre TV: TV OFF alebo ON a potom AV
 • tlačidlá prepínateľné medzi televízorom a prijímačom: VOL+ alebo VOL- a tlačídlo Mute
 • všetky ostatné tlačidlá sú iba pre prijímač.

Prepínač režimov pre hlasitosť +/- a stlmenie zvuku

 • pre jednoduché ovládanie hlasitosti nastavte hlasitosť prijímača na 50%. Potom musíte upraviť hlasitosť len na televízore.
 • nastavenie sekvencie TV POWER+OK, TV POWER alebo STB Power
 • TV POWER+OK, kým sa nerozsvieti kontrolka LED.
 • TV POWER pre použitie tlačidiel s televízorom
 • STB POWER použite tlačidlá s VU+ STB
 • červená LED sa krátko rozsvieti 2x a nastavenie sa uložilo

Reset diaľkového ovládača

 • sekvencia nastavenia: PVR+EXIT
 • PVR+EXIT, kým LED 3x bliká

Výrobné nastavenia diaľkového ovládača

 • nastaveniesekvencie: TV+MENU
 • TV+MENU, kým LED 3x bliká

Zmena systémového kódu

 • zmeňte kód diaľkového ovládania
 • systémový kód vášho univerzálneho diaľkového ovládania VU+ môžete zmeniť podľa modelu VU+, ktorý chcete použiť. Systémový kód Režim 2 je nastavený ako predvolený.
  • mód 1: Duo, Solo
  • mód 2: Ultimo 4K, Uno 4K, Duo 2, Solo 4K, Solo 2, Solo SE, Solo SE V2, Uno, Ultimo, Zero, Solo 4K, Uno 4K, Ultimo 4K
 • stlačte STB POWER+OK, 00001 alebo 00002 alebo 00003 alebo 00004, OK
  1. odpojte existujúce spojenie Bluetooth
  2. stlačte tlačidlá STB POWER a OK približne na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti LED.
  3. stlačte 00001 alebo 00002 alebo 00003 alebo 00004 v závislosti od vášho modelu VU+, ktorý používate.
  4. OK, červená LED dióda sa dvakrát rozsvieti a nastavenia sa uložia
 • režimy 3 a 4 sa dajú použiť aj pre modely Ultimo 4K, Uno 4K, Duo 2, Solo 4K, Solo 2, Solo SE, Solo SE V2, Uno, Ultimo, Zero!

Zmena kódu VU+ STB

Aby ste zmenili kód na diaľkovom ovládači na VU+ STB, treba vyvolať kód rozšírenia systému diaľkového ovládača a prispôsobiť ho.

 • krok 1: Vyvolanie rozšírení
 • krok 2: Vyberte systémový kód
 • krok 3: Nastavte diaľkový ovládač
 • krok 4: Reštartujte GUI
Späť na začiatok