Satelitné a anténne zosilňovače

Satelitné a anténne zosilňovač je určený na zosilnenie signálu pred cestou dlhým vedením. Ako príklad môže byť bytovka. Signál sa na streche zosilní tak, aby po dlhej ceste bol dostatočne silný aj na prízemí.