Satelitné a anténne zlučovače

Satelitné a anténne zlučovače môžu zlúčiť pozemné a satelitný signál z vášho satelitného prijímača a pozemnej antény alebo môže zlúčiť signál z dvoch či troch antén.