Toroidné satelitné paraboly

Toroidné satelitné paraboly je špeciálna anténa s dvoma odrazovými plochami, ktorá umožňuje zapojenia až 16 LNB kovertorov. Takto dosiahnete, to, že každé LNB má zabezpečený najlepší možný príjem. Odporúčame pri prijímaní signálu z viac družíc, bez použitia motora.