Receivery

Receiver rozširuje základné funkcie zosilňovača o príjem zvuku a obrazu z mnohých rôznych zdrojov. Multikanálové (A/V receivery) slúžia ako stavebný kameň každého domáceho kina. Stereofónne receivery sú naopak určené používateľom, ktorých hlavnou preferenciou je počúvanie hudby. Pokračovať