Zľavový kupón kód uplatní kód: DIGITALBASE2023

Čo je to parabola

  • Uverejnil: DigitalBase.sk
  • Zverejnené dňa: 05.04.2021 15:16:02
  • Prečítané: 75721

Parabolická anténa (parabola) odráža prijímaný signál do svojho ohniska, v ktorom je prijímač - vonkajšia jednotka (LNB). Čím je väčšia plocha paraboly, tým silnejší signál bude prijímačom v jej ohnisku detekovaný. Má teda väčší zisk, rastie tým ale aj jej smerovosť a tým aj nároky na presné nastavenie. Vhodná voľba veľkosti antény závisí na EIRP a energetických zónach (vyžarovací diagram satelitu, ktorý chceme prijímať). Kvôli veľkému priemeru niektorých parabolických antén sa používajú tzv. "mesh" antény, ktoré sú tvorené sitom, vďaka čomu je anténa odolnejšia poveternostným podmienkam. Zlepšenie je, ale len veľmi malé.

U satelitnej a pozemnej mikrovlnnej techniky rozlišujeme tieto paraboly:

  • stredová ohnisková prime focus
  • offsetová je tvorená z výsekov z ohniskovej paraboly a jej ohnisko leží mimo geometrický stred

Lepšie sa aj montuje, pretože odrazová plocha je takmer zvislá. Cassegrain sa používa pomocného hyperbolického zrkadla, umiestneného v ohnisku, ktorý odráža signál do stredu odrazovej plochy, v ktorom je umiestnená vonkajšia jednotka (prijímacie / vysielacie). Používa sa len u najväčších typov v profesionálnych podmienkach.

Späť na začiatok