Zľavový kupón kód uplatní kód: DIGITALBASE2024

Čo je to anténa

  • Uverejnil: DigitalBase.sk
  • Zverejnené dňa: 05.04.2021 15:58:19
  • Prečítané: 80540

Anténa je zariadenie k príjmu alebo k vysielaniu rádiových signálov, je to časť vysokofrekvenčného vedenia upravená tak, aby účinne vyžarovala energiu do priestoru. Antény sa delia na antény prijímacie a antény vysielacie (v princípe ale môže každá anténa vysielať aj prijímať): vysielacia anténa je určená k premene elektrickej energie na energiu elektromagnetických vĺn, prijímacia anténa naopak slúži k premene energie elektromagnetických vĺn na elektrickú energiu, prijímacia a vysielacia zároveň.

Elektromagnetické vlny vyžaruje každý vodič, ktorým prechádza striedavý elektrický prúd. Anténa je práve vodič, ktorý je upravený takým spôsobom, aby vyžaroval maximálne množstvo elektrickej energie a naopak. Nie každé usporiadanie vodičov zaručuje maximum vyžarovanej energie. Napríklad krútené dvojlinky, používané v telekomunikáciách, majú množstvo vyžarovanej aj prijímanej (rušenie) energii optimalizované na minimum. Ako najjednoduchšie anténu možno využiť syntetický žiarič, takzvaný dipól. Ten vychádza z úseku vedenia o dĺžke polovice vlnovej dĺžky vysielaného / prijímaného signálu.

Späť na začiatok