Zľavový kupón kód uplatní kód: DIGITALBASE2023

Ako vybrať slúchadlá?

 • Uverejnil: DigitalBase.sk
 • Zverejnené dňa: 20.02.2023 21:41:54
 • Prečítané: 936

Mnohí z nás si nedokážu predstaviť život bez slúchadiel. Tieto nám robia spoločnosť počas ciest, pri práci, športe a slúžia aj ako nástroj na relaxáciu. Akým spôsobom si ale vybrať správne slúchadlá, ako sa zorientovať v rôznych typoch, ktoré parametre sledovať a ako sa vyznať v mnohých nezrozumiteľných označeniach a termínoch? Tento sprievodca vám pomôže zorientovať sa v širokej škále produktov v oblasti slúchadiel a prejsť všetkými záludnosťami, ktoré sa s nimi spájajú.

Tipy pri výbere slúchadiel

 • Nehodnoťte slúchadlá len podľa ich vzhľadu. Aj keď sa vám daný model môže páčiť, kvalita zvukovej reprodukcie a konštrukcia slúchadiel sú oveľa dôležitejšie faktory.
 • Máte radi bezdrôtové alebo klasické káblové slúchadlá? Pre bežného používateľa je rozdiel v kvalite minimálny, ale pohodlie je výrazne odlišné.
 • Nálepka "bohaté basy" nie je tak dôležitá, pokiaľ nepočúvate predovšetkým tanečnú hudbu. Dôležitejšie je, aby slúchadlá hrali plynulo v celom frekvenčnom spektre.

Zásadné parametre pri výbere slúchadiel

Pri výbere akéhokoľvek typu slúchadiel je dôležité sledovať určité parametre. Napríklad frekvenčná charakteristika slúchadiel alebo ich impedancia vám môžu poskytnúť dôležité informácie o tom, aký zvuk môžete očakávať. Okrem toho, konštrukcia slúchadiel má tiež veľký význam - určité typy slúchadiel sú vhodnejšie pre určité účely ako iné. Preto sa oplatí venovať pozornosť týmto parametrom.

Frekvenčná charakteristika

Z hľadiska fyziky môžeme definovať zvuk ako mechanickú vlnu s konkrétnou frekvenciou, ktorá sa vyjadruje v jednotkách Hertz (Hz). Ľudské ucho dokáže vnímať frekvencie v rozmedzí približne 16 až 20 000 Hz, pričom rozsah frekvencií, ktoré jednotlivci počujú, môže byť odlišný. Dnes však ide skôr o orientačnú informáciu, pretože výrobcovia slúchadiel často testujú svoje produkty pri hodnotách útlmu +/- 10 dB alebo viac, hoci správna tolerancia by mala byť +/- 3 dB, alebo vôbec neuvádzajú hodnoty útlmu.

Slúchadlá, ktoré sú testované s vyšším útlmom ako +/- 3 dB, môžu hrať po celom frekvenčnom rozsahu, ktorý je uvádzaný výrobcom, ale niektoré frekvencie budú hrať príliš hlasno alebo príliš ticho, najmä v najvyšších a najnižších hodnotách. To vedie k nevyváženej reprodukcii hudby. Na druhej strane, frekvenčný rozsah slúchadiel testovaných pri hodnote útlmu +/- 3 dB uvádza len tie frekvencie, pri ktorých slúchadlá hrajú vyvážene.

Frekvenčná charakteristika slúchadiel sa zobrazuje ako graf priebehu jednotlivých frekvencií zvuku v čase. Výsledný zvuk, ktorý počujeme, sa skladá z viacerých vrstiev, ktoré sa prelínajú a každá má určitú amplitúdu. Frekvenčná charakteristika na základe týchto vrstiev ukazuje, ktoré frekvencie majú najmenší vplyv na celkový zvuk. Ak sú vrstvy premietnuté do grafu, môžeme vidieť, ako dané slúchadlá hrajú.

Frekvenčná charakteristika sa zobrazuje pomocou grafov, ktoré sa nachádzajú priamo pri slúchadlách alebo v ich testoch. Na osi X sú zaznamenané frekvencie, pričom zľava doprava sú uvedené hĺbky, stredy a výšky. Na osi Y sa zobrazuje amplitúda, teda vychýlenie zvukovej vlny v závislosti od frekvencie. Vyšší graf na pravej strane indikuje slúchadlá s ostrejším, výškovým zvukom. Ideálom je vyrovnaná krivka bez výraznejších výkyvov na jednu alebo na druhú stranu.

Impedancia

Impedancia je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje odpornosť súčiastky voči striedavému prúdu s určitou frekvenciou a fázový posun medzi napätím a prúdom. Zatiaľ čo elektrický prúd sa vzťahuje len na jednosmerný prúd, impedancia zahŕňa aj fázový posun medzi týmito dvoma veličinami. Hoci existuje aj veličina odpor, ktorá udáva pomer medzi napätím a prúdom a má rovnakú jednotku ako impedancia, odpor a napätie sú v rovnakej fáze, zatiaľ čo pri impedancii sú fázovo posunuté a majú rôzne počiatočné body.

Aký to má vplyv na zvuk slúchadiel?

 • Slúchadlami s nižšou impedanciou pretečie väčší prúd a budú hrať hlasnejšie, ale s väčším skreslením zvuku.
 • Slúchadlami s vyššou impedanciou prejde menšie množstvo prúdu, nebudú tak hlasné, ale ponúknu menšie skreslenie.

Citlivosť

Slúchadlá majú akustický výkon, ktorý sa meria v dB/Wm a ich citlivosť ovplyvňuje kvalitu reprodukcie zvukového signálu. Vyššia citlivosť znamená lepšiu reprodukciu a vyššiu hlasitosť, takže vaše slúchadlá budú hrať hlasnejšie. Ak má vaše zariadenie, napríklad MP3 prehrávač, nízky výstupný výkon, odporúčajú sa slúchadlá s vysokou citlivosťou nad 100 dB/mW a nízkou impedanciou do 80 ohmov.

Spracovanie slúchadiel

Slúchadlá sa na základe ich spracovania rozdeľujú do štyroch skupín. Tento rozdelenie má vplyv na pohodlie používania a technické možnosti slúchadiel. Na trhu sú k dispozícii tieto druhy slúchadiel:

 • Supraaurálne slúchadlá na uši - sú ľahké a pohodlné, ale majú nižšiu izoláciu zvuku z okolia. Po dlhšom nosení môžu byť nepohodlné.
 • Circumaurálne slúchadlá okolo uší - sú veľké a ťažké, ale dobre izolujú okolitý zvuk a poskytujú kvalitné počúvanie. Sú menej praktické na časté prenášanie.
 • Intraaurálne slúchadlá do uší - sa vkladajú priamo do zvukovodu a existujú v dvoch podobách - kôstky a špunty. Lepšie izolujú okolitý zvuk a používajú sa aj profesionálnymi hudobníkmi na odpočúvanie koncertov.
 • Slúchadlá za uši - sú doplňujúcou kategóriou a majú krídelka, ktoré slúchadlá lepšie uchopia v uchu. Tento typ slúchadiel sa často používa športovcami.

Konštrukcia slúchadiel

Ak by sme zvážili dizajn slúchadiel, máme na výber tri kategórie:

 • Otvorené - slúchadlá s otvoreným dizajnom majú výhodu, že poskytujú verné zvukové prevedenie s nižšou miarou skreslenia. Na druhej strane, otvorený dizajn je priezračný smerom von, takže pri poslúchaní hudby na vyššej hlasitosti môžete rušiť svoje okolie.
 • Uzavreté - uzavreté slúchadlá lepšie zamedzujú okolitým rušivým zvukom, takže si môžete vychutnať hudbu aj na rušnej ulici. Zároveň neprepúšťajú zvuk von zo slúchadiel.
 • Polo-uzavreté - sú to kompromisné riešenia. Aj keď v určitej miere zamedzujú rušeniu z okolia, zvuk bude unikať von.
Späť na začiatok