TV tunery

TV tuner je zariadenie, ktoré umožňuje počítača prijímať digitálny signál. Ten sa nazýva DVB (Digital Video Broadcasting) a tvorí základný štandard súčasného televízneho vysielania. V Slovenskej republike bolo v roku 2012 oficiálne ukončené analógové televízne vysielanie. DVB signál je teda dnes bežným štandardom a digitálny tuner nechýba v žiadnom súčasnom televízore. Preto odporúčame pri výbere každého televízora venovať patričnú pozornosť práve tunerom.